Sprawy spadkowe a kancelarie adwokackie

2019-02-18

Istnieją tak naprawdę dwie drogi, które może wybrać spadkobierca w chwili dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Jedną z nich będzie uzyskanie uprawnień spadkowych przez sąd, a drugim rodzajem, będzie możliwość dokonania tego za pomocą kancelarii notarialnej. Oczywiście prostszym rozwiązaniem sprawy będzie wizyta u notariusza, który jest w stanie wszystkiego dokonać za swojego klienta. W przypadku dokonywania nabywania uprawnień do spadku poprzez sąd pierwszym zadaniem będzie złożenie wniosku, za pomocą którego zostanie przeprowadzone poza salą sądową postępowanie spadkowe, jeśli sprawa nie jest skomplikowana. W drugim wariancie notariusz podczas wizyty spadkobierców tworzy dokument tzw. akt poświadczenia dziedziczenia spadku przez osoby, którym spadek się należy po zmarłej osobie.

 

Zaletą wizytacji w kancelarii prawnej jest fakt, że tego typu sprawa zostaje zakończona znacznie szybciej, niż w przypadku opcji składania wniosku w sądzie. Jednakże podczas podjęcia decyzji o składaniu wniosku w sądzie mamy możliwość zapłacenia mniej za procedury odbywające się w takim przypadku. Spadki Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/spadki/ dokonywane za pomocą notariusza sprawdzają się w przypadku szybkich regulacji prawnych względem nabycia praw do majątku, przedmiotu spadku. W przypadku ubiegania się o należny spadek muszą znaleźć się w gabinecie adwokata wszystkie osoby, które są spadkobiercami ustawowymi, jak również tacy, którzy zostali objęci testamentem.

 

Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedur spadkowych

W przypadku korzystania z posług notarialnych osoby uprawnione do dziedziczenia spadku po zmarłym muszą dostarczyć kilka dokumentów. Podstawą do wszczęcia procedur będzie przede wszystkim akt zgonu byłego właściciela majątku, jego pesel oraz dotychczasowe miejsce pobytu owego spadkodawcy. Jeżeli został sporządzony w związku z tym testament należy go również dostarczyć do notariusza. Należy również dostarczyć wszelkich informacji na temat posiadanych przez spadkodawcę przedmiotów podlegających spadkowi. W tym informacje na temat tego, czego był właścicielem czy współwłaścicielem, informacje na temat tego, czy był użytkownikiem wieczystym, uprawnionym itd. Co więcej akt poświadczenia dziedziczenia jest tworzony po stworzeniu notarialnego protokołu dziedziczenia. Jednak tego typu dokumentacja powstaje w obecności wszelkich osób dziedziczących spadek. Docelowy akt poświadczenia dziedziczenia jest stawiany na równo z postanowieniem sądu w przypadkach nabywania spadku.

 

Jakie koszty trzeba ponieść w związku z uzyskaniem aktu w kancelarii?

Przede wszystkim, warto wiedzieć o tym, że każdy dokument jest inaczej wyceniany przez biuro notarialne. W zakresie usług notariusza będzie stworzenie protokołów z otwarcia i ogłoszenia testamentu, protokół dziedziczenia, wypisy (kwoty liczone od strony), protokół z przyjęcia albo odrzucenia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia. Suma opłat za stworzoną dokumentację wynosi około dwustu pięćdziesiąt złotych. Kwota może się zmienić w przypadku naliczenia większej ilości odpisów lub zależna jest od stron wypisów.

@ Copyright 2018