Aikido

Aikido to japońska sztuka walki, która obok judo, karate, kendo i kyudo jest najpopularniejsza. Trening aikido wymaga od adepta wielkiego skoncentrowania i silnego ciała. Celem tej sztuki walki jest zmiana kierunku ataku lub jego całkowite zneutralizowanie.

Aikido jest niezwykle popularne w Japonii, ta popularność przeszła również na inne kontynenty, w szczególności Europę oraz obie Ameryki. Głównym zamierzeniem aikido jest unikanie ataku lub/i obrona przed nimi. Ta sztuka walki nie polega na atakowaniu, a na wykorzystywaniu siły przeciwnika przeciwko niemu samemu. Zasadą jest, iż im bardziej skomplikowana jest technika obrony, tym mniej wysiłku będzie trzeba w nią włożyć. Mówi się, iż ile jest ataków tyle aikido znajdzie na to sposobów obrony. W przypadku aikido bardzo ważny jest również kodeks moralny, który polega na tym, że należy brać odpowiedzialność za zdrowie oraz kondycję psychiczną osób, które wraz z nami trenują lub stają do walki. Za twórcę aikido uznaje się Morihei Ueshibę, który początkowo ćwiczył ju-jitsu oraz szermierkę. Później oba te elementy wykorzystał do stworzenia aikido. Mistrz wychował wielu uczniów, z których jeden – Hirokazu Kobayashi kontynuował idee Ueshiby. Zrobił ona nawet więcej. Organizował pokazy początkowo w Japonii, lecz później nawet we Włoszech, Francji, Belgii czy Szwajcarii. Do Polski aikido trafiło w 1975 roku.

Aikido prócz techniki walki stawia również na filozofię. Ai-ki-do to trzy elementy. Ai oznacza harmonię i łagodność, ki oznacza energię witalną, a do oznacza drogę. Ważne jest tutaj nie tyle walka, a samodoskonalenie, które oparte jest na teorii wirującej kuli. Według niej cały świat wypełniony jest energią ki, która jest podobna do strumienia. Ta energia pomaga w koncentracji oraz blokowaniu ciosów. Podobno w aikido stosuje się 10 tysięcy wariantów różnych technik obrony. Według twórcy tej stuki walki osobę nas atakującą trapi jakiś problem, a my jako obrońcy w związku z tym nie powinniśmy atakować, a przeciwstawiać się w formie obrony. Obronę tą mogą stosować nie tylko mężczyźni, ale również kobiety i dzieci, dlatego też aikido jest uważane za sztukę walki przeznaczoną dla wszystkich. To wszystko nie oznacza, że aikido jest łatwe do opanowania, wprost przeciwnie, wymaga to wielu lat ćwiczeń. Nauka polega na opanowaniu obrony „ręcznej”, ale również takie przy zastosowaniu noża, kija oraz miecza. Należy pamiętać, iż w przypadku aikido, w odróżnieniu od innych sztuk walki, walka jest zależna od ruchów przeciwnika – jeżeli ten nie zaatakuje to do niej nie dojdzie.